Teenused

– murupinna rajamine;
– istutustööd;
– keevitus;
– survepesu;
– betoonvalud;
– terrassi ehitus;
– materjalide müük/vedu;